Terugblik naar de NWI-dag

Het is alweer even geleden, maar op 11 juni 2021 was het eindelijk zover: de eerste NWI-dag in de geschiedenis! Een dag waarbij alle betrokkenen van NWI samenkwamen. In deze blog blikt Jasper terug op deze bijzondere dag en vooruit naar de komende periode. 

Betekenisgeving van kernwaarden

De rode draad van de NWI-dag is het stilstaan bij onze kernwaarden. We staan voor kwaliteitsbewust, nabijheid, kleinschalig, persoonlijk én ondernemerschap, maar hoe komen deze tot uiting in ons werk? De centrale vraag tijdens de dag was dan ook: ‘Op welke manier geven wij deze waarden betekenis in ons werk? En wat merkt onze klant daarvan?’ Anders gezegd: hoe brengen wij iedere dag het beste naar boven in onszelf, de mensen met wie wij werken en (daardoor) de kinderen op ‘onze’ scholen?

Op de schitterende locatie van hotel-restaurant Old Ruitenborgh in Vollenhove zijn wij met bovenstaande vraag aan de slag gegaan. Het weer zat daarbij flink mee. Tijdens een wandeling door het park naast het hotel kwamen wij in kleine groepjes langs opdrachten die te maken hadden met onze vijf waarden. Wij gingen in gesprek over vragen zoals:

  • Wat betekent kwaliteitsbewust zijn?
  • Wanneer ben je dit in voldoende mate?
  • Welke onderwijskundige kennis en vaardigheden heb je hierbij nodig?
  • Hoe ga je om met nabijheid in de opdracht?
  • Hoe geven wij samen vorm aan ondernemerschap?
  • En op welke manier kunnen wij elkaar en elkaars kwaliteiten benutten in de opdracht?’

Bovenstaande vragen hielden de vier mini-groepjes die we hadden gemaakt (we staan immers voor kleinschalig ;)) een aantal uren zoet. Dat kwam niet alleen door de inhoud, maar ook door de vorm. De antwoorden mochten namelijk op een unieke manier gepresenteerd worden. Dat kon van alles zijn: denk bijvoorbeeld aan een video of een ‘natuurlijk’ schilderij. Creativiteit werd beloond! 

Bevindingen van de ochtend

Na een heerlijke lunch in de zon én een fotoshoot met Myrthe en Jitske, die ons ondersteunen bij onze marketing, hebben we onze bevindingen van de ochtend met elkaar uitgewisseld. Eén van de conclusies die we bijvoorbeeld hebben getrokken is dat wij niet alleen een opdracht direct na afloop moeten evalueren, maar ook na drie tot zes maanden zouden moeten uitvragen wat het effect van onze interventies is geweest en wat het vervolg. Daar leren we van. We gaan de komende periode sowieso ons kwaliteitsproces verder verfijnen.

Verder hebben we besloten om bij het uitvoeren van de interim-opdracht en tijdens de scholing nog meer aandacht te besteden aan de schoolleiderscompetentie ‘strategieën voor leren en onderzoeken op alle niveaus’. We zien een meerwaarde bij het uitvoeren van onze opdrachten als we onze onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen. Een derde conclusie die we hebben getrokken is dat we ons ‘verhaal’ nog meer en beter willen vertellen. Onder meer door medewerkers van stichtingen waar wij voor werken te laten aansluiten bij onze scholingsavonden en meer te schrijven over waarom wij doen wat wij doen. Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat de persoon van de interimmer cruciaal is voor het succes van een opdracht. Het authentieke leiderschap dat hier bij hoort zal ook nog meer aandacht krijgen in de komende periode.

Er zijn uiteraard nog meer onderwerpen waar wij mee verder gaan, maar bovenstaande geeft hopelijk al een aardig beeld. Ook de ontwikkelingen rondom onze  scholing is tijdens de NWI-dag voorbij gekomen. Maandelijks volgen we met elkaar scholing en intervisie. Tijdens de scholing komen actuele onderwerpen aan bod die de interimmer (wat ons betreft) in zijn/haar bagage moet hebben. Denk aan het effectief hanteren van het nieuwe onderwijsresultatenmodel of het nieuwe toezichtkader. Steeds komt de vraag aan bod: wat moet je weten en kunnen om deze ontwikkelingen op een goede manier te vertalen naar je school/opdracht. En wat heb ik nog te ontwikkelen?

Wat is de volgende stap? 

De volgende stap die wij gaan zetten is om, op basis van een door onze extern adviseurs ontwikkeld criterium gericht interview, gebaseerd op gevalideerd onderzoek naar onderwijskundig leiderschap in goed presterende scholen, een gepersonaliseerd ontwikkelplan per interimmer te ontwikkelen. Meer maatwerk dus.

Verder staat schooljaar 2021-2022 in het teken van het verfijnen van ons kwaliteitsproces. Onderdeel daarvan is dat wij met de inzet van goede interim IB’ers en Onderwijskundig adviseurs de hele kwaliteitszorg keten beter willen bedienen.

Na het inhoudelijke programma was het tijd voor borrel en diner. Daar viel vooral op hoe verbonden wij (al) met elkaar zijn, en dat we als zesde kernwaarde hebben dat wij het nuttige met het aangename weten te combineren 😉