Onze interimmers

Maak kennis met onze ervaren interimmers
Heleen Langenbach
Heleen Langenbach
“Samen onderwijs maken, daar word ik blij van!”

Aangesloten bij NWI sinds: juni 2020  

Heleen is een onderwijsmens in hart en nieren. Op vijfjarige leeftijd was dat al duidelijk: “Thuis vertelde ik dat ik later hetzelfde wilde doen als wat mijn juf Margriet deed’’. Inmiddels werkt Heleen al 30 jaar in onderwijsland. Ze deed ervaringen op in zowel het reguliere als het speciaal (basis)onderwijs in allerlei verschillende functies, taken en bijbehorende verantwoordelijkheden. In 2017 kwam daar een nieuwe uitdaging bij: Heleen ging aan de slag als interim-directeur. 

Het leukste aan haar beroep? “Als interim-directeur is geen één opdracht hetzelfde! Elke casus doet weer een eigen appèl op je en boort weer een specifieke hulpvraag aan, waar je vervolgens je kwaliteiten en vaardigheden op aanpast. De diversiteit – en daarbij soms ook de complexiteit – in opdrachten qua inhoud spreekt mij erg aan.”

Heleen is al betrokken bij NWI vanaf het begin. “Bij NWI ervaar ik direct de nabijheid, de personal touch en de kleinschaligheid. We zijn dichtbij de opdrachtgever(s), dichtbij de mensen in én rond de school of in andere onderwijsgerelateerde opdrachten. Bovendien zijn we ons zeer bewust van de kracht van het ‘persoonlijke’ accent. In de kleinschaligheid zijn de contacten zó gelegd. Dat ervaar ik intern, maar ook naar de opdrachtgever(s) toe. Kortom: bij NWI voel ik me als een vis in het water!” 

Hester
Hester Elsinga
“Mijn missie is om zowel leerlingen als leerkrachten in hun kracht te zetten”

Aangesloten bij NWI sinds: juni 2020  

Hester werkt al circa 25 jaar in het onderwijs. Ze startte haar loopbaan als groepsleerkracht. Na tien jaar voor verschillende groepen en bij verschillende scholen is ze de schoolleidersopleiding gaan doen. Sinds enkele jaren werkt ze als interim-directeur. Daarnaast coacht ze (startende) directeuren en leerkrachten. “Ik ben een gedreven onderwijsmens. Mijn missie is dan ook om zowel leerlingen als leerkrachten in hun kracht te zetten.”

Juist de afwisseling van de werkzaamheden vindt Hester prachtig. “Het ene moment sta je met een kleuter te praten over zijn schitterende zelfgemaakte bouwwerk. Het volgende moment zit je met een team om tafel en onderzoek je samen waar je nog verbeteringen of aanpassingen wilt uitvoeren. Door mijn werk krijg ik veel kijkjes in de keuken bij verschillende besturen. Hierdoor leer en ervaar ik veel, wat ik vervolgens weer kan delen met anderen. Het werk is geen dag hetzelfde en is nooit saai.”

Hester koos voor NWI, omdat het concept haar enorm aanspreekt. “NWI staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. De kwaliteit borgen we door maandelijkse scholingen en intervisie. We delen onze kennis én de nieuwste inzichten met onze opdrachtgevers. Het motiveert om met een groep zeer gedreven onderwijsprofessionals te werken!”

Nathalie
Nathalie Oldenburger
“Ik vind het heerlijk om - in verbinding met anderen - te leren en ontwikkelen”

Aangesloten bij NWI sinds: juni 2020  

Nathalie werkt bijna twintig jaar in het primair basisonderwijs. De eerste tien jaar als groepsleerkracht, daarna als directeur. Haar ondernemende karakter zorgde ervoor dat ze altijd al voor zichzelf wilde beginnen. In 2020 hakte ze de knoop door: ze richtte ProStaerk op en sloot zich als interim-directeur aan bij NWI.

Doorgaan als interim-directeur bleek een goede keuze. “De diversiteit en complexiteit van dit beroep spreken mij het meeste aan. Elke opdracht vraagt iets anders en dat houdt me scherp. Onderzoeken en bepalen wat nodig is en vervolgens ontdekken wat (nog meer) mogelijk is, zorgt voor een dynamiek. Daarbinnen ben ik het meest in mijn element.”

Hoewel Nathalie niet meteen overtuigd was om interim-directeur te worden, sprak het concept van NWI haar wel direct aan. Waarom? “Dat kwam door de openheid, oprechtheid, nabijheid, betrokkenheid, scholingsmogelijkheden en de aanwezige expertise. Bovendien kan ik bij NWI mijn onderscheidend vermogen duidelijk uiten.”

Saskia
Saskia van Maanen
“Ik wil graag iets betekenen voor anderen in én buiten het onderwijs”

Aangesloten bij NWI sinds: juni 2020 

Saskia is een gedreven, analytische veranderaar met gevoel voor humor. Ze werkt al 22 jaar in het onderwijs, onder andere als interim directeur en schoolbegeleider. Het liefste sluit ze aan bij dingen die al goed gaan. Waarom? “Dan is er meer energie en een hogere motivatie om iets (nog) beter op te pakken.”

Het thema leiderschap blijft Saskia intrigeren. “Er zit zoveel meer diepgang in leiderschap dan ik ooit dacht. Elke dag ontdek ik weer nieuwe dingen. Ik wil graag iets betekenen voor anderen in én buiten het onderwijs. Écht iets achterlaten waar de school mee verder kan, zodat de kinderen interessant en boeiend onderwijs krijgen.” Dat doet Saskia door met volle aandacht aanwezig te zijn, veel vakliteratuur te lezen en door te focussen op ‘waarom doen we de dingen zoals we ze doen?’

In haar rol als interim-directeur wil Saskia mensen inspireren om alles wat in hen zit eruit te laten komen, zodat zij op hun beurt weer anderen kunnen helpen. “Mijn uitgangspunt bij interim-opdrachten is aansluiten bij wat al goed gaat en vanuit visie stevig verder bouwen. Hiervoor is kwaliteit, relatie en kennis nodig – en laten dat nu precies de kernwaarden zijn van NWI.”

Arjan_vierkant
Arjan Bosscher
“Moeilijke dingen makkelijk maken, dat is de kunst.”

Aangesloten bij NWI sinds: februari 2021

Arjan is een systeemdenker, maar bovenal een teamspeler met een helikopterview. Verbinden staat centraal bij hem; zowel binnen als buiten de organisatie. Arjan werkte eerst vijftien jaar in de gehandicaptenzorg, waarna hij het onderwijs in ging. Inmiddels doet hij dat ongeveer twintig jaar. Hij begon als VSO-leerkracht en netwerkbeheerder, later als adjunct-directeur voor het VSO en daarna als clusterdirecteur ad interim voor dezelfde school voor SBO, SO en VSO.

De rode draad in Arjans werk is de moeilijke wereld overzichtelijk maken. “Mijn werkzame leven staat in het teken van hen die in de huidige gecompliceerde wereld moeite hebben om voor zichzelf te zorgen.” Volgens Arjan is dat de kunst om moeilijke dingen makkelijk te maken. Hoe hij dat doet? “Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat een leerkracht goed uitgerust en toegerust is. Goede scholing, reflectie op eigen handelen, steeds jezelf kritische vragen durven stellen vanuit het vertrouwen in jezelf en de ander zijn daarbij onontbeerlijk.”

Bij NWI komt die verbinding van de inhoudelijke en menselijke kant ook weer terug. Arjan: “Het gaat écht om het onderwijs beter maken. De centrale vraag is: wat levert het de leerling, de leerkracht én de school op?” Daarbij spreekt het directe regelmatige contact tussen de betrokkenen van NWI hem aan. En ook belangrijk: “Het gaat altijd om de bedoeling, waar doen we het voor. Het gaat om het beste onderwijs geven aan kinderen. Zij hebben de keus niet en zijn daarvan van ons afhankelijk. Die verantwoordelijkheid moeten we steeds voelen.”

Annie.m
Annie Minnema
“Wat hebben deze kinderen, op deze locatie nodig en hoe kan dit team daaraan het beste bijdragen?”

Aangesloten bij NWI sinds: september 2020 

Toen Annie nog maar een paar dagen op (de toen nog) kleuterschool zat, riep ze op zijn Fries: ‘Ik wurd juf!’ En dat werd inderdaad de start van haar loopbaan. Annie: “Ik heb vele jaren met heel veel plezier lesgegeven aan alle groepen in het primair onderwijs, inclusief twee- en drievoudige combinatiegroepen. Het begeleiden van groepen met leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problematiek gaf mij hierbij veel voldoening, want wat is het prachtig om kinderen (weer) te zien groeien en daar jouw steentje aan bij te dragen!”

Na zo’n vijftien jaar begon het te kriebelen. “Ik vroeg me steeds vaker af: Waarom doen we de dingen zoals we ze doen en is dat het beste op elke plek en voor elk kind?” aldus Annie. Daarom ging ze op zoek naar verdiepende kennis. Na een opleiding als taalspecialist en een masterstudie onderwijswetenschappen ging Annie aan de slag als taalspecialist, en later als onderwijskundig kwaliteitsadviseur op school- en bestuursniveau. 

Als kwaliteitsadviseur analyseert Annie hoe scholen en besturen het doen, brengt risico’s in kaart, geeft adviezen hoe de kwaliteit te verhogen en ondersteunt daarbij. Om die samenwerking te realiseren stelt Annie het liefst veel vragen, luistert en vraagt door. Ze overziet het grote geheel én heeft oog voor detail. En dat is nog niet alles: ze zoekt naar verbinding, de gemeenschappelijke deler, en dat wat het beste is voor kinderen.

Tot slot: “Al met al heb ik ontdekt dat datgeen wat ergens werkt niet per se ergens anders ook hoeft te werken. Dat het altijd gaat om de vraag: Wat hebben deze kinderen, op deze locatie nodig en hoe kan dit team daaraan het beste bijdragen? Het onderwijs op deze manier elke dag nog een beetje beter te maken, dat is wat we samen doen bij NWI. En daarom heb ik me bij deze fijne club mensen aangesloten.”

IMG_1676
marthe postma
“Ik kan echt genieten van teams en
mensen (weer) in hun kracht zetten.”

Aangesloten bij NWI sinds: juli 2022 

Als dochter uit een onderwijsgezin kon Marthe bijna niet anders dan na het VWO naar de PABO gaan. “Onderwijs is gewoon het mooiste vak dat er bestaat!” aldus Marthe. Oprechte interesse in het onderwijs en jezelf constant willen blijven ontwikkelen zijn voor haar belangrijke voorwaarden om in het onderwijs te werken.

Na eerst een aantal jaar als leerkracht in het basisonderwijs te hebben gewerkt, zocht Marthe verdieping in een master Onderwijskunde. Met een master op zak werd ze onderwijsadviseur met interesse voor de reken- en wiskundedidactiek bij een grote onderwijsorganisatie. Daarna werkte ze als directeur binnen het speciaal onderwijs. Inmiddels heeft ze zichzelf gevestigd als zelfstandig onderwijsexpert en hoopt ze zoveel mogelijk bij te dragen waarbij kwaliteit op onderwijs de focus heeft.

Marthe koos voor NWI door de persoonlijke touch en de kleinschaligheid. Marthe: “Het gevoel van vertrouwen en rekenen op kwaliteit door van elkaar te leren past echt bij mij. Hierdoor kan ik het beste uit mezef halen – zowel intern bij NWI als extern met onderwijspartners.”

IMG_1681
rogier hilbrandie
“Ik wil mijn energie steken in het beter maken van het onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen.”

Aangesloten bij NWI sinds: juli 2022 

Rogier is vanaf 2002 werkzaam in het basisonderwijs. Jarenlang werkte hij op de kleine dorpsschool in Garnwerd. De eerste jaren als meester van groep 3 t/m 5 en later van 6 t/m 8. In 2007 werd hij zelfs verkozen tot ‘Leraar van het jaar’. Door deze titel kreeg hij meer zicht op alle facetten rondom het onderwijs. De vele klussen die toen op zijn pad kwamen, openden zijn ogen compleet.

Rogier kreeg al snel het aanbod om schoolleider te worden, maar dat wees hij af: hij besloot zich in te zetten voor (hoog)begaafde kinderen. Hij zette een bovenschoolse plusklas op, maar daar bleef het niet bij: hij wilde het onderwijs verder veranderen. Uiteindelijk is hij toch de schoolleidersopleiding gaan doen, om vervolgens als zelfstandig directeur aan de slag te gaan. “Uiteindelijk besefte ik me dat ik vooral mijn energie wil steken in het beter maken van mensen, of te wel: directeuren, leerkrachten, kinderen en ouders ondersteunen in de school rondom het aanpassen van het onderwijs voor de (hoog)begaafde kinderen.”

Inmiddels is Rogier voor zichzelf begonnen, maar hij geeft nog wel les aan speciale groepen voor (hoog)begaafde kinderen of adviseert hij in de school. Zo kwam hij ook terecht bij NWI. Zijn rol bij NWI is het (verder) helpen van schooldirecteuren bij het vormgeven van het onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen. Daarbij kan hij de spil zijn tussen de directeur en de leerkracht in – en kan hij door te coachen de leerkrachten verder op weg helpen. Daarbij kan hij zijn ervaringen als leerkracht en directeur goed inzetten bij het verbeteren van het onderwijs aan de kinderen.

foto 2
Jeltsje lieuwes
"De sleutel die een school in handen heeft ten aanzien van kansengelijkheid van kinderen is kwalitatief heel goed onderwijs geven. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij!”

Aangesloten bij NWI sinds: juli 2022 

Jeltsje heeft ruime ervaring (33 jaar!) in het basisonderwijs. Ze noemt zichzelf een onderwijsdier in hart en nieren. “Bevlogen en bedreven. Altijd gericht op ontwikkeling. Positief ingesteld en een denker in kansen.” In het basisonderwijs heeft ze verschillende functies gehad; zo stond ze twintig jaar voor de klas en was ze intern begeleider en taalcoördinator. Na de schoolleidersopleiding ging ze als directeur aan de slag. 

De kwaliteitszorg van een school en het ontwikkelen van het didactisch handelen van leerkrachten vindt ze het leukste aan haar werk. Jeltsje: “Mensen sterker maken in hun handelen voor de klas. Mensen in hun kracht zetten. Mensen trots maken op zichzelf en wat ze doen én waar ze bij horen, of te wel de school waar ze werken). Het samen ontwikkelen en dit duurzaam maken.” 

Nu is het tijd om alle onderwijservaring in te zetten door scholen te ondersteunen om de basis op orde te krijgen en te behouden. Wat gaat goed en waar liggen ontwikkelkansen? Jeltsje: ‘Mensen sterker maken in hun handelen. Mensen trots maken op zichzelf en het werk wat ze doen. Samen trots zijn op de school.’

ASMODEE LAP
"Onderwijs helpt ons te worden wie wij ten diepste al zijn.”

Aangesloten bij NWI sinds: juli 2022 

De kernwaarden van Asmodee zijn verbinding, authenticiteit, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Deze vier kernwaarden kenmerken haar persoonlijkheid, maar komen ook zeker terug in haar werk. Bekend staat zij om haar analyserende vermogen, haar snelle denken en handelen en haar sterk ontwikkelde visie op onderwijs, kwaliteit, verandering en leiderschap.

Asmodee is sinds 2009 werkzaam in het onderwijs. Zij heeft jarenlange ervaring als leerkracht van de bovenbouwgroepen. Na enige jaren werd haar werk uitgebreid met de functie als rekencoördinator. De vraag om directeur te worden heeft haar ertoe aangezet dit te onderzoeken en in 2019 heeft ze de stap gezet om als directeur aan de slag te gaan.
De jaren als schoolleider en het positief afronden van de schoolleidersopleiding hebben haar veel kennis en ervaring opgeleverd. Veel energie krijgt ze van het werken aan de kwaliteit van onderwijs en het onderwijsinhoudelijk stappen zetten. Alles vertrekkende vanuit de bedoeling met daarbij de vraag: wat worden de leerlingen er uiteindelijk beter van? Inmiddels is Asmodee voor zichzelf begonnen als interim directeur en onderwijsadviseur. Haar kwaliteit van het snelle denken en handelen, analyseren en reflecteren worden in de uitvoering van deze werkzaamheden nog meer benut.

De kleinschaligheid spreekt Asmodee erg aan bij NWI. Het blijft persoonlijk en wij werken met elkaar vanuit verbinding. Daarnaast is NWI zeer kwaliteitsbewust en wordt er ook gewerkt met een kwaliteitslabel.  Asmodee: “Gaan voor kwaliteit vind ik erg belangrijk. Als onderwijsprofessionals moet wij er met elkaar voor zorgen dat leerlingen het onderwijsaanbod krijgen dat past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, zodat elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen om het beste uit zichzelf te halen.”