Het NWI intakeproces

Wat moet je weten voordat je besluit of een interim-opdracht bij je past? In ons geval past bij (de waarden van) ons als organisatie NWI en bij de juiste interim-directeur?

Ons uitgebreide intakeproces draagt bij aan het scherp krijgen van de opdracht en daarmee aan het selecteren van de juiste interim-directeur. Wij toetsen iedere potentiële opdracht voordat wij besluiten of het een opdracht is die a) bij ons past qua doelstelling van NWI en b) waar wij een geschikte interim-directeur voor hebben aan zes criteria, waarvan vijf afkomstig zijn van het toezichtkader van de onderwijsinspectie en de zesde, personele ontwikkeling, door ons zelf is toegevoegd.
Tijdens een uitgebreid intakegesprek met de bestuurder en eventuele andere personen met kennis over de (context van de) opdracht (afhankelijk van de situatie kunnen dit mensen uit de school zelf zijn, zoals een IB-er, een onderwijskundige of een lid van de MR), gecombineerd met online deskresearch, maken wij de kern van de opdracht inzichtelijk. Onze analyse delen we met de bestuurder. Dit kost energie en tijd, maar vinden wij van groot belang om kwaliteit te kunnen leveren.

Na deze intake zijn een aantal vervolgstappen mogelijk:

  1. Wij stellen vast dat de opdracht bij ons past en wij een geschikte kandidaat beschikbaar hebben. In dat geval stellen wij deze kandidaat voor.
  2. Wij stellen vast dat de opdracht in principe bij ons past maar wij geen geschikte kandidaat beschikbaar hebben. Wanneer dat het geval is hopen wij dat de bestuurder toch zijn voordeel kan doen met onze analyse.
  3. Wij stellen vast dat de opdracht niet bij ons past en motiveren dit naar de bestuurder zodat hij een andere keuze kan maken.

Is dat laatste nou verstandig als ondernemer? Dan loop je toch omzet mis? Misschien. En de keuze is niet altijd makkelijk om te maken, zeker niet in de startup fase waar wij in zitten. Dan vindt soms een inwendig conflict plaats tussen trouw blijven aan je eigen visie en prioriteit geven aan het versterken van de gezonde financiële positie die we als organisatie nastreven. Maar wij hebben niet voor niks gekozen voor de kernwaarden kwaliteit, persoonlijk, nabij en kleinschalig. Die kunnen wij alleen waarmaken als er een match is tussen ons en de potentiële opdracht. Focus is wat ons betreft een belangrijke sleutel voor succes.

Interim-directeuren die aan NWI verbonden zijn zetten zich in om complexe opdrachten uit te voeren. Dat is waar zij van genieten en wat ze goed kunnen. Bij complexe opdrachten komt de investering die bij het inzetten van een interim-professional hoort het beste tot zijn recht. Investeren aan de voorkant van een potentieel traject is voor ons dus belangrijk. Want hoe zorgvuldiger dit proces, hoe groter de kans op succes.

Terug naar het ondernemerschap: we zijn er van overtuigd dat Noord-Nederland ons om deze opstelling vanuit visie en focus gaat herkennen en erkennen. Daarmee levert NWI een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten in ons werkgebied. We geloven dat onze manier van werken aan de invulling van interim directie schap ons allen vooruit helpt, vanuit de bedoeling van NWI. Ondernemerschap vanuit het goede perspectief!